11 Mart 2011 Cuma

Ticaret

Ticaretimiz din üzerine olsun ki dinde sağlam temeller vardır.
Her yapılan ticaret olayını Allah nevslere zülm etmemek adına senet ile belge ile şahit ile ticareti sabit belirlemiş olup faizin her çeşidi Peygamber efendimizin ayakları altındadır ve işbu haramdır.

Ticaretin ilki Selamdır. Selam ticaretin başlangıcıdır. Manevi olarak karşılıksız bir alışveriş başlar.
Dükkan sahipleri müşteriniz selamını unutsa dahi siz ona selam veriniz.
Selamın adabı arapça ingilizce türkçe diye bir sınırlama yoktur.
Merhaba, İyi günler vb gibi sözlerde selam niteliğinde ve aynı feyzi ulaştırır.
En tercih edilen Selamun aleykum ve aleykum selam kelimesi de vicdanen dine yorumlandığından feyzi de cümle ile kişiye verilebilir. Bunun üzerinedir ki Rabbim selamın üzerinde önem ile bize apaçık belirtmiştir.

Peygambere Salat bile manevi bir ticarettir. Salat Bizzat isim kullanarak yapılır. Allahume salli alla seyidina Muhammed. İsmi belirtilmiş iyi bir Salattır. Bunun bollaştırılması dahilinde insana Mertebeler müjdelenmiştir.
Peygamber efendimiz Salatı Bize güç olarak armağan etti.

Ticaret yapıldıktan sonra Dinen Borçlu ve alacaklı arasında Senet Sözleşme şahit gibi hukuku bağlayıcı sebeplerle sebeplendirilen ticaret insanlar arasında hayırlıdır.
Sözleriniz bile sizden sorulacaktır. Ticarette söylediğiniz her laf yapma yükümlüğündedir.
Ticaret bittikten sonra borçlu borcunu ödediği an vakit. Şükür etmeli ve bu şükrünün sevinciyle adaptandır. Dini bir sohbet ile tamamlamalıdır. Dini sohbet bir ders bir hadis paylaşımı veya ayet-i kerime açıklaması veya okunması veya hoş bir hediye ile sonuçlandırılırsa rabbim bu ticaretin bereketini borçluya ve borcu verene rızık ve bereket olarak geri döner.

O bereket ile alacaklı kişi dükkanı varsa ticareti o dükkan içinde yapıldıysa, O dükkan bereketlenir. Ve aynı şekilde fitne fesattan men edilmiş felik felik kaçarak has ticaretler devam ettikçe o dükkan onu hayatı boyunca ihya edecektir.

Bu müjdeye kavuşan her tüccar sözlerinde durursa emin olur. Emin olan Peygamber efendimizin Afiyetlerine ve Selamına mahzar olur. Övülür.

Dükkan tüccarlığı sabitleyici bir mecra olduğundan uğraş ile temiz tutularak gelen her bereket için Allaha şükür edilmeli.
Bir iş Bir şükür İki iş İki şükür Üç iş Çok şükür.

Bir sohbet Kuran-i Kerime ve Hadislere dayanarak yapılırsa Hak edilmişlerden olur. Dünyevi sohbetlerinizi kısa tutunuz. Bir Sohbette Allahın ismi şerifleri ve Peygamber Efendimize Salat ile İsmi geçmezse o Sohbet boş olur.

Allah ticaretinizi Onun hukuku üzerine etsin.
Hatalarınız varsa Ölçüde tartıda Allah'tan tevbe ve istiğfar ile mağfiret af isteyiniz ki,
O kimseler ki Mizan alanına Boyunlarının iki tarafından Eşek kafalarıyla yüzleri sürterek gelecektir.
Ve Peygamber Efendimizin Sırtı bu zatlara dönük olacaktır.
Halen hayat varken soluk varken ruhunda tevbe et.
Allah Affuvdur. Kusurları Gece gibi kapatır.

Allahın emriyle izniyle devam edecek inşallah...